Organizacja dla dzieci – na co przeznacza 1%

Posted on 11/01/2022 7:34am

Już od trzynastu lat Polacy mają możliwość przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym określić 1 % podatku na rzecz rozmaitych zrzeszeń. W tym roku po raz kolejny mamy sposobność dopomóc rozlicznym instytucjom, jakie ofiarowane pieniążki przeznaczą na swe cele statutowe. W większości wypadków 1% kierujemy do instytucji charytatywnych.

Na co konkretnie przeznaczany jest pozyskany przez fundację 1% na cele charytatywne? Zanim w deklaracji fiskalnej PIT podatnik napisze nazwę wyselekcjonowanej przez siebie organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS, a również określoną sumę, wskazane jest by zaznajomił się z tym, jak konkretna organizacja pożytkuje pozyskane pieniądze. Na co konkretnie fundacje przeznaczają 1 procent?

Specjalistyczne narzędzia. Sprzęt medyczny należy do najistotniejszych a także najbardziej kosztownych wydatków organizacji dla dzieci.

Ten link (terapiamanawa.pl/leczenie-depresji-i-nerwic/) zadziwi Cię bardzo pozytywnie. Znajdziesz tam masę rzetelnych wiadomości. Więc nie zwlekaj i wejdź tam!

Gigantyczna cena przeróżnego rodzaju oprzyrządowań jak też sprzętu diagnostycznego jest jednakże warta swej ceny – bez użycia wielu z tych urządzeń podopieczni fundacji nie zdołaliby wrócić do zdrowia. Pieniążki wydawane są także na lekarstwa, wsparcie socjalne, rehabilitację, szkolenia dla lekarzy.

Jednym z wymogów uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, przy czym musi być ona kierowana do ogółu społeczeństwa czy do grupy wyodrębnionej ze względu na jej szczególną sytuację (między innymi na rzecz osób kalekich, bezdomnych itp.). Zgodnie z regulacją pieniądze pochodzące z odpisów 1 % podatku dochodowego poczynionych przez podatników na rzecz wyselekcjonowanej instytucji mogą być przez OPP wydawane wyłącznie na jej działalność pożytku publicznego. Innymi słowy na to, co sama organizacja sobie określiła w statucie, a potem we wniosku o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego.

W ustawie nie określono terminu, w którym pieniążki pozyskane z odpisów 1% podatku winny być wydane. To zależy od samej organizacji OPP, od jej projektów lub od potrzeb które mogą się pojawić. Ważne jest to, żeby jednoprocentowe wpływy były wydawane na działalność pożytku publicznego. Ten przepis obowiązuje od początku wejścia w życie rozporządzenia o działalności pożytku publicznego jak też o wolontariacie. Nie zmieniła go nowelizacja z 2015 roku. Pojawiły się jednak ponadplanowe obowiązki powiązane z księgowaniem tych wydatków.